Pirkimo taisyklės

 • Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties dalis, supažindinanti Pirkėjus su el. parduotuvės www.grill-on.lt prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis ir nustatanti Pirkėjo (Jūsų) ir Pardavėjo (MB „Apvali prekyba“) valdančio el. parduotuvę teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.


  Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

   

  1. Bendrosios nuostatos

   

  1.1. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
  1.1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.1.2. nepilnamečiai nuo 15 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.1.3. juridiniai asmenys;
  1.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  1.2. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.1. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
  1.3. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje www.grill-on.lt saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei el. parduotuvės „Privatumo politika“.
  1.4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir MB „Apvali prekyba“ laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje www.grill-on.lt, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
  1.5. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

   

  2. Asmens duomenų apsauga

   

  2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
  2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
  2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
  2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
  2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais.
  2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
  2.6. Detaliai Pirkėjo asmens duomenų valdymo taisyklės yra aprašomos el. parduotuvės „Privatumo politikoje“.

   

  3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

   

  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  3.2. Pirkėjas, naudodamasis internetinės parduotuvės www.grill-on.lt paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
  3.3. Pirkėjas registruodamasis el. parduotuvėje arba pateikdamas savo duomenis užsakymo pateikimo metu privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
  3.4. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis internetinės parduotuvės www.grill-on.lt teikiamomis paslaugomis keliais vardais.
  3.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes, o jas priimant būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes, o taip pat sumokėti už jas sutartą kainą.
  3.6. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo ir pan.; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).
  3.7. Taisyklių 3.6. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
  3.8. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebūs informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
  3.9. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju Pardavėjas ir turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.
  3.10. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.
  3.11. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

   

  4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

   

  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  4.2. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Pirkėjas.
  4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
  4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
  4.5. Jei Pardavėjas neturi galimybės įvykdyti užsakymo (dėl prekės likučio trūkumo, prekės tiekėjo atsisakymo pateikti prekę arba dėl galimos prekės kainos nurodymo klaidos elektroninėje parduotuvėje www.grill-on.lt), Pardavėjas nedelsiant informuoja Pirkėją jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, kad užsakymo įvykdymas negalimas. Pardavėjas tokiu atveju nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už prekę.

   

  5. Prekių užsakymas, kainos

   

  5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
  5.2. Sutarties sudarymo momentas yra laikomas tada, kai Pirkėjas išsirinkęs prekę (ir/ar papildomą paslaugą) suformuoja prekių krepšelį, įvykdo visus prekės užsakymo pateikimo žingsnius, pasirenka prekės užsakymo apmokėjimo būdą ir sutikęs su šiomis Taisyklėmis paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“. Pirkėjui pateikus prekės užsakymą, išsiunčiamas elektroninis laiškas su patvirtinimu apie prekės užsakymo gavimą.
  5.3. Elektroninėje parduotuvėje www.grill-on.lt pateikiamos prekių nuotraukos yra informacinio – iliustracinio pobūdžio. Tikroji prekių išvaizda gali skirtis dėl Pirkėjo įrenginio, naudojamo užsakymo pateikimui, ekrano rezoliucijos ar spalvų iškraipymo. Pardavėjas siekia pateikti maksimaliai tikrovę atitinkančius prekės iliustracinius atvaizdus, tačiau Pirkėjas supranta, kad prekė realybėje gali skirtis. Prekės įpakavimas taip pat gali skirtis, nei yra pavaizduota elektroninėje parduotuvėje.
  5.4. Prekės, pateikiamos elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jei Pardavėjas nebeturi galimybės Pirkėjui pateikti jo užsakytos prekės, Pirkėjas nedelsiant apie tai informuojamas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir Pirkėjo užsakymo vykdymas yra nutraukiamas. Pirkėjas aiškiai patvirtina, kad supranta, jog Prekės užsakymas gali būti atšauktas, o pinigai už Prekės užsakymą grąžinti Pirkėjui, jei Pardavėjas dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių kliūčių negali pateikti Prekės pirkėjui.
  5.5. Pirkėjo prekės užsakymas reiškia, kad užsakymas pradedamas vykdyti ir tikrinama prekės pristatymo galimybė. Patikrinus pristatymo galimybę ir paruošus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą, išsiųsdamas elektroninį laišką apie užsakymo patvirtinimą ir prekės išsiuntimą Pirkėjo nurodytu adresu.
  5.6. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
  5.7. Visi Pirkėjo užsakymai yra saugomi Pirkėjo el. parduotuvėje.
  5.8. PVM sąskaita - faktūra už prekę siunčiama Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. PVM sąskaita – faktūra išrašoma prekės perdavimo kurjeriui ar prekių atsiėmimo vietoje dienos data.

   

  6. Apmokėjimo tvarka ir terminai

   

  6.1. Prekės kaina po prekės užsakymo patvirtinimo negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai nepaisant Pardavėjo protingų ir maksimalių pastangų užtikrinti kainų teisingumą prekės užsakymo momentu, prekės kaina pakito dėl elektroninės parduotuvės informacinių sistemų techninių klaidų, akivaizdžių apsirikimo klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių (kurios įrodytinos). Atsižvelgiant į šias aplinkybes dalis siūlomų prekių kainų gali būti nurodytos klaidingai. Tokiu atveju Pardavėjas, prieš patvirtindamas prekės užsakymą, raštu informuoja Pirkėją ir pasiūlo Pirkėjui prekę užsakyti teisinga kaina arba atšaukti prekės užsakymą. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 3 (tris) darbo dienas. Prekės užsakymas nėra vykdomas, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Atšaukus prekės užsakymą, Pirkėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
  6.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  6.2.1. elektronine bankininkyste;
  6.2.2. mokėjimo pavedimu;
  6.2.3. kortele pristatymo metu.
  6.3. Atsiskaitant elektronine bankininkyste papildomi mokesčiai nėra skaičiuojami. Mokant elektronine bankininkyste papildomai bankas gali nuskaičiuoti mokestį, lygų transakcijos mokesčiui banko viduje.
  6.4. Atsiskaitant banko pavedimu papildomi mokesčiai nėra skaičiuojami. Mokant banko pavedimu papildomai bankas gali nuskaičiuoti mokestį, lygų transakcijos mokesčiui banko viduje arba į kitą banką, priklausomai kokio banko paslaugomis Pirkėjas naudojasi.
  6.5. Atsiskaitant  pristatymo metu, taikomas www.grill-on.lt mokestis už  pinigų paėmimą.
  6.6. Prekės pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tada, kai Pardavėjas patvirtina užsakymo įvykdymo galimumą ir pradeda jo vykdymą bei, po to kai:
  6.6.1. Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekę;
  6.6.2. Patvirtinimas prekės užsakymas, kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo būdą – grynais.

   

  7. Prekių pristatymas

   

  7.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  7.3. Prekės Pirkėjui gali būti pristatomos vienu iš būdu:
  7.3.1. pristatymas per kurjerių tarnybą;
  7.3.2. pristatymas į paštomatus.
  7.4. Pasirinkus siuntos pristatymą per kurjerių tarnybą siunta pristatoma iki daugiabučio namo laiptinės ar individualaus namo durų. Prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos neįeina į prekės pristatymo kainą. Pardavėjo nurodytais atvejais prekės užnešimo ir iškrovimo paslaugos apmokamos Pardavėjo sąskaita.
  7.5. Pakartotinis prekės pristatymas gali būti apmokestinamas papildomai, apie tai Pirkėjas yra informuojamas el. paštu arba telefonu.
  7.6. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  7.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  7.8. Prekės yra pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją.
  7.9. Užsisakius daugiau nei vieną Prekę, Prekės gali būti pristatytos skirtingu laiku. Papildomas pristatymo mokestis šiais atvejais nėra taikomas.
  7.10. Prekių atsitiktinio sugedimo ir žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo momento.
  7.11. Jei Prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui arba Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes iš anksto, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir susitaria dėl kitų pristatymo sąlygų. Jei su Pirkėju nepavyksta susitarti dėl kitų pristatymo sąlygų (ar Pirkėjas vis tiek neatsiima ar nepriima prekių), prekės užsakymas yra anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekę sumokėti pinigai, išskyrus Pardavėjo patirtus nuostolius dėl prekės pristatymo, pinigų grąžinimo ir kitų patirtų užsakymo anuliavimo išlaidų.
  7.12. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
  7.13. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

   

  8. Prekių kokybės, garantijos

   

  8.1. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę (kokybės garantija pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus). Prekė atitinka prekės pirkimo – pardavimo sutartį, jei:
  8.1.1. Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą prekės aprašymą;
  8.1.2. Prekė atitinka įprastus kokybės reikalavimus, taikomus to paties pobūdžio prekėms;
  8.1.3. Prekė turi tas savybes, kurių Pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t. y. kurios būtinos prekei, kad ją būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį;
  8.1.4. parduotų prekių kiekis, dydis ar svoris atitinka Sutarties sąlygas.
  8.2. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  8.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  8.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

   

  9. Prekių grąžinimas ir keitimas

   

  9.1. Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklės.
  9.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
  9.3. Norėdamas grąžinti prekę (-es) remiantis Taisyklių 9.2. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
  9.4. Pirkėjas negali nutraukti Sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
  9.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  9.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  9.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  9.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  9.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  9.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  9.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9.5. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  9.7. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
  9.8. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
  9.9. Pinigai už netinkamos kokybės prekę Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo grąžinti pinigus pateikimo ir prekės grąžinimo Pardavėjui. Jei prekė nėra grąžinta Pardavėjui, 14 (keturiolikos) dienų terminas skaičiuojamas nuo faktinio prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, kad pinigai būtų grąžinti į banko sąskaitą, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
  9.10. Pinigai nėra grąžinami už Prekes, kurios buvo tyčia ar dėl neatsargumo sugadintos arba buvo netinkamai naudojamos ne pagal paskirtį ar naudojimo taisykles.

   

  10. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

   

  10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
  10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  10.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  10.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

   

  11. Informavimas

   

  11.1. Šiose taisyklėse nurodomi pranešimai siunčiami raštu, reiškia ir elektroninių laiškų siuntimą. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
  11.3. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

   

  12. Nenugalima jėga

   

  12.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių (nenugalimos jėgos).
  12.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti (nenugalima jėga).
  12.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:
  12.3.1. Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją;
  ir
  12.3.2. Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

   

   

  13. Baigiamosios nuostatos

   

  13.1. Šios Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  13.2. MB „Apvali prekyba“ pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodama el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvėje.
  13.3. Pirkėjas turi teisę nesutikti su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais. Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.
  13.4. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
  13.5. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  13.6. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl www.grill-on.lt įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

   


  Įmonės rekvizitai


  Įmonės pavadinimas: MB "Apvali prekyba“
  Įmonės kodas:  304975732
  PVM mokėtojo kodas:  LT100012084211
  Atsiskaitomoji sąskaita:  LT90 7300 0101 5737 4437
  Bankas: AB Swedbank
  Banko kodas: 73000
  Adresas:  Viršupio sodų 2-oji g. 24, Vilnius,  10230
  Įmonė registruota: VĮ Registrų centras
  SWIFT:  HABALT22
   

 • Prenumeruok ir laimėk

  Naujienlaiškio užsakymas

  Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite 5 % nuolaidą pirmam krepšeliui (nuolaidos kodą gausite el. paštu).

  www.grill-on.lt komanda karts nuo karto atsiųs Jums naujienlaiškį, kuriame rasite informaciją apie prekių naujienas, akcijas ir atrakcijas.